შესახებ

Alion მთავარი იდეაა აღწეროს ლოკალურად წარმოებული ნარჩენების ოდენობა, განსაზღვროს მისი რაციონალური გამოყენების გზები და მისგან აწარმოოს 100% ქართული გადამუშავებული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და შექმნას სხვადასხვა პროდუქციის ხაზი. ჩვენი უმნიშვნელოვანესი ღირებულებაა შევქმნათ ეკოლოგურად სუფთა, ჯანსაღი და პროგრესული გარემო ჩვენივე კეთილდღეობისთვის და ხელი შევუშალოთ გაუდაბნოების პროცესს. ჩვენთან წარმოებული/გაყიდული ყოველი 0.9მ3 საწვავი ბიომასა 1მ3 ხის რესურს ანაცვლებს.

პროდუქტი

ბრიკეტებისა & პელეტებისხის პროდუქციის ხაზის წარმოების ტექნოლოგია ეფუძნება გაცხელებისას წვრილად დაჭრილი ხის ნარჩენების დაწნეხვის პროცესს. ბიოსაწვავი, რომელსაც „მომავლის საწვავს“ ეძახიან, არის ექსპორტზე ორიენტირებული კონკურენტუნარიანი პროდუქცია, მოთხოვნადია საერთაშორისო ბაზარზე და ეს მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. ის ენერგიის განახლებადი ეკოლოგიურად სუფთა წყაროა და აქვს ენერგიის მაღალი კონცენტრაცია მცირე მოცულობის ხარჯზე, პროდუქტი გამოირჩევა ეკოლოგიურობით, ენერგოეფექტურობითა და ფასით.

ეკოლოგიური

ეკოლოგიურად სუფთა, 100% შემცველობის ხის ნაწარმი

ეფექტური

ბიოსაწვავი 500 kWh/kg - ით უფრო მეტ სითბურ ენერგიას გამოყოფს და ხასიათდება წვის უფრო ხანგრძლივი დროით

ეკონომიური

საწვავი ბიომასა არის იაფი და მარტივი საშუალება, რომელსაც მის კატეგორიაში ფასით უკონკურენტოა.

მარტივი

პროდუქტს სჭირდება 1/4-ჯერ ნაკლები დასასაწყობებელი ფართი რაც სხვა ხის საწვავ მასას გადასაადგილებლად, მარტივი, მჩატე და ეფექტური საშუალება

კონტაქტი

Tbilisi, Georgia
Alion (Agrocult Team)
+995591889310
teamagrocult@gmail.com